Scroll to top

Mijn service

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Situaties of gebeurtenissen op lichamelijk, geestelijk of financieel gebied kunnen ertoe leiden dat iemand tijdelijk of blijvend de eigen financiële administratie niet kan doen. Denk hierbij aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Ook zijn er mensen die door ziekte of een hoge leeftijd hun financiën niet meer zelf kunnen of willen regelen. Dit ter voorkoming van (verdere) financiële problemen of financieel misbruik.

Rust en overzicht

Wie onder bewind staat, mag niet meer zelf beslissen over zijn of haar goederen en vermogen. De betrokkene blijft echter handelingsbekwaam. Hij of zij mag bijvoorbeeld – zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter – wel een testament laten maken, maar niet het huis verkopen. Het vermogen en de goederen worden dan onder beheer gesteld van een bewindvoerder. De kantonrechter wijst een bewindvoerder aan, maar houdt daarbij rekening met de voorkeur van de betreffende persoon.

Als bewindvoerder ben ik verantwoordelijk voor jouw financiën en neem ik de zorg voor het beheer van het inkomen en vermogen van je over. Dit betekent dat ik in overleg met jou je bankrekeningen beheer, betalingen verzorg en probeer het vermogen positief te maken en te houden. Ik zorg daarmee voor rust en overzicht in de financiën.

Werkwijze

Nadat je je hebt aangemeld voor beschermingsbewind, plan ik een afspraak met je in voor een intakegesprek bij jou thuis. Daarna gaat het traject als volgt verder:

 • Zodra we samen besluiten dat je bij mij onder bewind komt, maken we de benodigde papieren klaar voor het verzoek aan de rechtbank. De behandeling van de aanvraag neemt ongeveer zes weken in beslag.
 • De kantonrechter benoemt de bewindvoerder.
 • De financiële administratie komt onder verantwoording van de bewindvoerder tot je het eventueel zelf weer kunt.
 • Er worden een leefgeldrekening en een beheerrekening voor je geopend.
 • Je ontvangt periodiek leefgeld op je rekening voor boodschappen en persoonlijke aankopen.
 • Op de beheerrekening komen je inkomsten binnen, waarvan de vaste lasten worden betaald.
 • Er wordt een boedelbeschrijving opgesteld voor de kantonrechter. Hierin worden de inkomsten en uitgaven, je vermogen en je schulden in kaart gebracht.
 • Alle financiële post gaat naar de bewindvoerder. Totdat alles is verwerkt en automatisch gaat, lever je de post bij mij aan.
 • Indien nodig tref ik enkele betalingsregelingen met schuldeisers.
 • Ik kijk voor welke ondersteunende regelingen je in aanmerking komt en zorg voor de belastingaangifte.
 • Ik leg periodiek rekening en verantwoording af aan jou en de kantonrechter.
 • Je hebt op elk moment inzicht in je rekeningen via een beveiligde en persoonlijke pagina op de website.
 • Samen plannen we contactmomenten in om je situatie te bespreken.

Wat doe ik niet:

 • Schuldsanering (MSNP of WSNP) wordt in principe niet door mij gedaan, althans niet in eerste instantie.
Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (MSNP)
Wettelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP)

Indien er sprake is van problematische schulden kan men als eerste middel een minnelijke schuldregeling starten. Een dergelijke regeling betreft een vrijwillige regeling voor zowel schuldenaar als schuldeisers. Er zijn daarom geen bindende voorwaarden waarmee succes kan worden afgedwongen! Een minnelijke schuldhulpverleningstraject is tevens een vereiste wanneer men een wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) wil aanvragen. Dit is namelijk alleen mogelijk wanneer het minnelijke traject onsuccesvol is geweest. Zowel de MSNP als de WSNP worden in de meeste gevallen uitgevoerd door de gemeente (bijv. Stadsbank).

OnView website
Gemakkelijk en veilig met OnView

OnView is software voor bewindvoering, schuldhulpverlening, cliëntregistratie en andere inkomensbeheer functies. OnView is een overzichtelijk programma voor bewindvoerder(s) op een afgesloten webpagina waarmee bewindvoerder(s) zeer gemakkelijk cliëntgegevens kunnen overzien en inkomen kunnen beheren.

Door op de afgesloten pagina van OnView in te loggen wordt gezorgd dat iedere bewindvoerder, schuldhulpverlener of inkomensbeheerder unieke gegevens heeft en dat uw informatie niet zichtbaar is bij andere bewindvoerder(s) die OnView gebruiken.