Scroll to top

Mijn service

Budgetcoach - Werkgevers

Afbeelding van de budgetcoach

€ 13.000 per jaar…. Dat is wat, volgens het Nibud, een werknemer met financiële problemen gemiddeld kost. Als werkgever kun je hier iets aan doen! Maar herken je als werkgever de signalen voor financiële problemen wel bij jouw werknemer?

Zo’n 62% van de werkgevers in Nederland heeft te maken met werknemers met financiële problemen. Als werkgever ben je al snel € 13.000 per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die fulltime werkt en een modaal salaris verdient. Dit komt doordat hij of zij gemiddeld 20% minder productief is en jaarlijks zeven extra werkdagen ziek is. Bovendien kost het verwerken van een eventueel loonbeslag tijd en geld.

Daarnaast worden werknemers met schulden ook vaak gezien als risico voor een organisatie, omdat ze vatbaarder zijn voor diefstal, fraude, omkoping en chantage. Ook een burn-out met langdurige (financiële) consequenties kan het gevolg zijn van schulden.

Signalen

Maar zover hoeft het niet te komen. Als je als werkgever alert bent en vroegtijdig signalen oppikt, kun je de juiste hulp inschakelen. Toch blijkt de praktijk vaak anders. In veel gevallen worden signalen pas in een later stadium ontdekt. Hoe zorg je ervoor dat je er op tijd bij bent?

Ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen een aanleiding zijn voor financiële problemen:

 • een scheiding
 • overlijden of ziekte van een partner of iemand anders uit het gezin
 • werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van de partner
 • geboorte van een kind
 • de aankoop en/of verkoop van een woning

De volgende signalen kunnen wijzen op financiële problemen:

 • gevoelig voor stress of concentratieproblemen
 • niet mee doen met uitjes en/of verjaardagen
 • onrust bij een latere salarisbetaling
 • verzoek om een voorschot van het salaris, vakantiegeld of de eindejaarsuitkering
 • verzoek om meer uren of nachtdiensten
 • verzoek om een lening
 • veelvuldig verzuim
 • werknemer belt op het werk met schuldeisers
 • loonbeslag
 • fraude of diefstal
Coaching

Financiële zorgen, het is niet iets waar je trots op bent. De kans is klein dat iemand daar makkelijk over praat, omdat hij of zij zich schaamt. Veel mensen willen niet dat hun omgeving weet dat zij financiële zorgen hebben en doen daarom ‘mee’, om de schijn op te houden. Daarnaast zijn financiële gegevens privé, die wil je niet met iedereen delen. Men zal dus niet snel aan de bel trekken; er rust een taboe op financiële zorgen.

Als budgetcoach kan ik jouw werknemer helpen. Ik zorg ervoor dat hij of zij (weer) inzicht krijgt in de financiële situatie, waardoor jouw werknemer niet (verder) in de financiële problemen komt.

Ik kan dit uiteraard niet alleen, daar heb ik jouw hulp als werkgever bij nodig. Jij investeert in je werknemer door hem of haar een professioneel coachingstraject aan te bieden. Dit levert jou als werkgever een enorme besparing op. Zo bespaart het je niet alleen de geschatte € 13.000 aan kosten; de medewerker zal zich ook beter voelen en dat heeft ongetwijfeld een positief effect op de prestaties. Als werkgever kun je hierbij eventueel ook inzetten op de werkkostenregelingSinds 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Binnen deze regeling mag de werkgever maximaal 1,2 % van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Ook kan de werknemer belast loon ruilen voor onbelast loon. Dit is de zogenaamde ‘Cafetariaregeling’ die kan worden toegepast binnen de werkkostenregeling..