Scroll to top

Werkwijze

Ik lever individueel maatwerk. Iedere cliënt is uniek en heeft een individuele aanpak nodig. Daarom bezoek ik mijn cliënten thuis, ook in de avonduren. In de eigen vertrouwde omgeving zijn mensen het meest op hun gemak.

Concreet, praktisch en doelgericht…
Samen aan de slag!

Hallo

Kennismaking en intake

Ik begin altijd met een kennismakingsgesprek. Zo kan ik inschatten of ik jou kan helpen, wat ervoor nodig is en of het van beide kanten klikt. Besluiten wij verder te gaan met elkaar, dan volgt een uitgebreid intakegesprek. Dit intakegesprek gebruik ik voor het opstellen van een plan van aanpak. Hierin wordt duidelijk wat het doel is van mijn begeleiding, hoe lang de begeleiding gaat duren, wat we van elkaar mogen verwachten, hoe je mij kunt bereiken en wat de kosten zijn.

Budgetteren

Als budgetcoach help ik je bij het opzetten van een sluitende huishoudbegroting. Dit is belangrijk om balans te vinden tussen je inkomsten en uitgaven. Door het stellen van doelen, het maken van keuzes en het bepalen van prioriteiten help ik je om niet (verder) in de financiële problemen te komen.

Maandoverzicht

Belangrijk onderdeel van het budgetteren is het maken van een maandoverzicht. We gaan hiermee samen aan de slag, waarbij ik je laat zien hoe je er financieel voor staat en wat je moet doen om de huishoudbegroting kloppend te krijgen. Zo’n overzicht is een voorwaarde om uit te komen met het geld dat er binnenkomt en om voor de lange termijn uitgavenplannen te maken. Om een maandoverzicht volledig in te kunnen vullen, moeten papieren zoals bankafschriften, nota’s en polissen beschikbaar zijn. Het maken van een maandoverzicht is zo het begin van de financiële administratie.

Maken van keuzes

Bij het opstellen van het maandoverzicht kan blijken dat inkomsten en uitgaven niet met elkaar in balans zijn. Oftewel: er gaat per maand meer uit dan er binnenkomt. In dat geval bekijken we samen hoe we de uitgaven kunnen aanpassen zodat er weer evenwicht ontstaat. Ook laat ik je zien op welke manier eventuele besparingen mogelijk zijn en of je recht hebt op toeslagen en tegemoetkomingen. Als er schulden of betalingsachterstanden zijn, adviseer ik je hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Zelfredzaamheid

Ik streef naar een duurzame financiële huishouding voor mijn cliënten. Daarom help ik  bij het opstellen van een sluitende financiële begroting. Hiermee voorkom je financiële problemen en verhoog je de financiële zelfredzaamheid. Leren je zaken goed te regelen is de basis voor waardigheid en zelfrespect.

Omgaan met geld

Tijdens het coachingstraject wil ik vooral bewustwording en kennis overdragen. Bewustwording is een belangrijke eerste stap voor verandering. De basis voor verandering is deels het aanleren van eenvoudige administratieve vaardigheden, en deels het aanleren van ander gedrag ten aanzien van het omgaan met geld. Gedrag dat in de loop van de jaren is ontstaan, laat zich niet eenvoudig veranderen. Mijn ondersteuning is daarom vaak een welkome oplossing.

Services

Wat kun je van mij verwachten?

Wat kan je van mij verwachten?

 • Uitgebreide intake
 • Helpen bij het op orde brengen van je administratie
 • Inzicht geven in de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Maken van een budgetmaand- en jaaroverzicht
 • Opstellen van plan van aanpak
 • Bekijken van de mogelijkheden voor toeslagen en subsidies
 • Leren sparen voor incidentele en jaarlijks terugkerende betalingen
 • Maken van een schuldenoverzicht
 • Begeleiding bij het maken van aflossingsvoorstellen en betalingsafspraken
 • De benodigde Nibud-materialen
 • Nazorg

Wat doe ik niet?

 • Maken van betalingsafspraken met schuldeisers
 • Adviseren op het gebied van financiële producten zoals verzekeringen of hypotheken